Chuỗi Dự Án Xuất Nhật Aristeel

Vai trò: Đối tác gia công
GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG
8.856.464.375 vnđ
THỜI ĐIỂM THỰC HIỆN
Từ năm 2021 đến nay
NHIỆM VỤ
Gia công kết cấu thép

Nghiêm Phạm Steel nhận đơn hàng xuất khẩu sang Nhật từ Aristeel, minh chứng cho sự tin tưởng và đánh giá cao về chất lượng sản phẩm của đối tác, khách hàng.